Home / Văn mẫu THPT / Văn lớp 10 / Phân tích bài “Hồi trống cổ thành” trích “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung- Văn 10

Phân tích bài “Hồi trống cổ thành” trích “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung- Văn 10

Loading...

Đề bài: Em hãy phân tích bài “Hồi trống cổ thành” trích “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung

“Tam quốc diễn nghĩa” được biết đến là một trong những câu chuyện kinh điển về tình nghĩa anh em, và đó cũng chính là câu chuyện về quân thần thời phong kiến Trung Hoa và đoạn trích đặc sắc “Hồi trống Cổ Thành” như được xem là một trong những trường đoạn khiến người đọc cũng như đã phải lặng suy ngẫm về tình nghĩa giữa Quan Vũ và Trương Phi.

Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi là ba nhân vật có những cá tính riêng, và ba anh em kết nghĩa nhưng tình sâu hơn bể. Có thể nói chính sự khác nhau về tính cách không khiến ba con người này như đã trở nên mâu thuẫn bởi cả ba cùng chung một lí tưởng, và có cùng một tâm nguyện. Tuy nhiên, cũng chính vì do điều kiện khách quan, ba anh em phải tạm li tán. Và có thể thấy rằng nó chính sự li tán đó dẫn đến sự nghi ngờ trong lòng Trương Phi ở đoạn trích Hồi trống Cổ Thành này.

Và khi mà rời Tào doanh, và khi đến Cổ Thành,khi đã biết tin Trương Phi đang trấn giữ ở đây. Lúc này Quan Công như thật mừng rỡ vô cùng. Trong khi đó ở nhân vật Trương Phi chẳng nói chẳng rằng, Trương Phi nóng tính đã ngay lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, và đã như cũng đã dẫn một nghìn quân đi tắt ra cửa bắc. Những tưởng nhân vật Trương Phi sẽ thi lễ, và có thể đón hai anh chị vào thành, vậy mà lại múa xà mâu chạy lại như đã đâm Quan Công. Ngườidđọc có thể nhận ra thái độ của Trương Phi lại như hoàn toàn đối lập với thái độ của Quan Công và lại như gần như trái ngược với đạo lí làm em xưa nay vậy. Và có kẽ nào Trương Phi dường như cũng đã quên nghĩa vườn đào,và cũng như đa quên là em mà hành xử với Quan Công như vậy. Nhưng có thể là ở Trương Phi có lí do để hành động như vậy. Nhân vật của La Quán Trung xây dựng lên thì dường như được đứng trên hai lập trường (tình nghĩa anh em và  nghĩa vua – tôi) để định tội Quan Công. Nhà văn lúc này lại như vẫn tiếp tục dẫn mâu thuẫn như lại càng đi xa hơn bằng cách để Trương Phi để xưng mày – tao với Quan Công, luận giải tội trạng của Quan Công “bỏ anh, hàng Tào (…) lừa tao” và cũng như đã quy kết, kết tội Quan Công bội  nghĩa. Ta như thấy được ở nhân vật Quan Công thanh minh, hai phu nhân dường như cũng đãnói đỡ hộ nhưng Trương Phi vẫn không tin lời anh. Hồi trống Cổ Thành

Người đọc có thể thấy được chính mâu thuẫn truyện được đẩy lên một bậc khi quân của Sái Dương mang cờ Tào đã có thể  đuổi kịp Quan Công. Trương Phi càng như lại có cớ để nghi ngờ lòng dạ Quan Công. Đám quân mã do Sái Dương dẫn đầu khiến Trương Phi nghĩ rằng Vân Trường đã đưa đến để bắt về qui hàng cho Tào Tháo. Trước tình thế éo le cũng như đã buộc Vân Trường phải hành động để chứng thực lòng với em rằng “Hiền đệ hãy khoan, xem ta chém tên tướng ấy, để tỏ lòng thực của ta!”. Và cho đến đây, La Quán Trung lúc này lại đang quyết định thắt nút truyện, đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm bằng tình tiết Hồi trống Cổ Thành.

Phan tich bai hoi trong co thanh

Có thể nói trước những lời đề nghị của Quan Vân Trường, Trương Phi đã ra điều kiện – một điều kiện khắc nghiệt đó chính là “Nếu mày quả có lòng thực, ta đánh ba hồi trống, mày phải chém được tên tướng ấy”. Và có thể thấy a hồi trống định mức thời gian để minh chứng cho một tấm lòng, và có thể nói rằng chính là ba hồi trống để giải oan, ba hồi trống để nhận diện nhân cách một con người cũng là ba hồi trống đầy thách thức. Nó như quả là quá ngắn ngủi biết bao đối với một mạng người. Nó sẽ là một minh chứng nếu quả thật nhân vật Quan Công do dự, dao động và không có tài nghệ, khí phách. Nhưng dường như nó cũng là cơ hội để Quan Công minh oan được cho mình và như cũng lại để hai anh em có thể đoàn tụ lẫn nhau, để lời thề vườn đào năm xưa được giữ trọn. Và dường như nếu không có ba hồi trống, mối nghi ngờ trong lòng Trương Phi chỉ có thể giải tỏa bằng bát xà mâu. Và lúc đó, khó có thể hình dung giữa Trương Phi và cả nhân vật Quan Công hai anh em ngang tài ngang sức, ai sẽ là người chiến thắng và  ai là người phải hi sinh. Tình huống đó bắt buộc Quan Vân Trường phải hành động gấp rút. Chưa dứt một hồi trống, đầu Sái Dương dường như lúc này cũng đã rơi xuống đất. Có thể nói các mâu thuẫn được hóa giải, nút thắt đầy kịch tính được tháo bỏ. Chi tiết mà nhân vật Trương Phi nghe hết chuyện, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân Trường dường như cũng đã thể hiện tình cảm chân thành của người em cương trực, thẳng thắn, nghĩa dũng đối với người anh em của mình.

Và cho đến cuối đoạn trích Hồi trống Cổ Thành, hồi trống mới xuất hiện nhưng nó đã thực thi nghiệm vụ quan trọng: hóa giải mối nghi ngờ giữa hai anh em Quan Vũ – Trương Phi. Trở lại với diễn biến câu chuyện phía trước, và chính chúng ta có thể thấy đó là hồi trống ra quân và cũng là hồi trống thu quân, hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ. Cps lẽ rawfnf trong cuộc hội ngộ của hai anh em không có rượu, chỉ có hồi trống trận. Nó dường như cũng chính là một thành công trong nghệ thuật kể chuyện đặc sắc của nhà văn La Quán Trung.

Loading...