Home / Tag Archives: Chuyen bai tho viet bac sang van xuoi

Tag Archives: Chuyen bai tho viet bac sang van xuoi

Chuyển nội dung bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu sang văn xuôi theo lời kể của tác giả

Chuyen bai tho viet bac sang van xuoi

Đề bài: Em hãy chuyển nội dung bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu sang văn xuôi theo lời kể của tác giả Có thể nói rằng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đã kết thúc vẻ vang và kết thúc bằng chiến …

Read More »