Home / Tag Archives: Huy Cận

Tag Archives: Huy Cận

Phân tích bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận – văn lớp 9

phan-tich-bai-tho-doan-thuyen-danh-ca

Đề bài: Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. (Văn lớp 9) Bài làm Huy Cận là một đại biểu xuất sắc của phong trào thơ mới và là một nhà thơ lớn của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Ông có nhiều tác phẩm như lửa thiêng, …

Read More »

Phân tích tâm trạng tác giả qua hai đoạn cuối bài “Tràng giang” – văn lớp 11

tam-trang-tac-gia-qua-2-kho-tho-cuoi-bai-trang-giang

Đề bài: Phân tích tâm trạng tác giả qua hai đoạn cuối bài “Tràng giang” Bài làm Huy Cận là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của phong trào “thơ mới”. Ông nổi tiếng với các tác phẩm như Lửa thiêng, vũ trụ ca, kinh cầu tự,.. bạn …

Read More »