Home / Tag Archives: La Quán Trung

Tag Archives: La Quán Trung

Phân tích đoạn “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung- văn 10

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” trong “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung “Tam quốc diễn nghĩa” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của văn học Trung Hoa. “Tam quốc diễn nghĩa” là tác phẩm nổi tiếng nhất …

Read More »