Home / Tag Archives: nghi luan xa hoi ve bien doi khi hau

Tag Archives: nghi luan xa hoi ve bien doi khi hau

Nghị luận xã hội về biến đổi khí hậu- Văn 9

nghi luan xa hoi ve bien doi khi hau

Đề bài: Em hãy nghị luận xã hội về biến đổi khí hậu. Hiện nay ta như có thể cảm nhận à thấy được khi cuộc sống của con người ngày càng phát triển, thì chính những hoạt động của con người tác động đến môi trường tự nhiên xung …

Read More »