Home / Tag Archives: thai su tran thu do

Tag Archives: thai su tran thu do

Phân tích bài “Thái sư Trần Thủ Độ” trích trong “Đại Việt sử kí toàn thư” của Ngô Sĩ Liên- Văn 10

Phn tich bai thai su tran thu do

Đề bài: Em hãy phân tích bài “Thái sư Trần Thủ Độ” trích trong “Đại Việt sử kí toàn thư” của Ngô Sĩ Liên Ngô Sĩ Liên là một nhà viết sử tài năng và ông đã cho ra đời bộ “Đại Việt sử kí toàn thư” được xem là …

Read More »