Home / Tag Archives: Tháp phó Tô Hiến Thành

Tag Archives: Tháp phó Tô Hiến Thành

Phân tích bài “Thái phó Tô Hiến Thành” trích “Đại Việt sử lược”-Văn 10

Phan tich bai thai pho to hien thanh

Đề bài: Em hãy phân tích bài “Thái phó Tô Hiến Thành” trích “Đại Việt sử lược”. Có thể nói rằng trong mỗi thời đại lịch sử nào của dân tộc đều có những anh hùng như được gắn với những phẩm chất cá nhân nổi bật và được mọi …

Read More »