Home / Tag Archives: Tim hieu doan trich chi khi anh hung

Tag Archives: Tim hieu doan trich chi khi anh hung

Tìm hiểu đoạn trích “Chí khí anh hùng”- Văn 10

Tim hieu doan trich chi khi anh hung

Đề bài: Em hãy tìm hiểu đoạn trích “Chí khí anh hùng” Khi đọc truyệ Kiều ta như nhận thấy được trong đời Kiều có nhiều cuộc chia tay, chia tay đột ngột với chàng Kim Trọng khi mối tình đầu chớm hé nở. Và cảnh chia tay Thúc Sinh …

Read More »

Tìm hiểu đoạn trích Chí khí anh hùng- Văn 10

Tim hieu doan trich chi khi anh hung

Đề bài: Em hãy tìm hiểu đoạn trích “Chí khí anh hùng” trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Đoạn trích đặc sắc “Chí khí anh hùng” là đoạn trích thuộc phần gia biến và lưu lạc trên đoạn trường mười lăm năm. Khi Kiều bị rơi vào lầu xanh lần …

Read More »