Home / Tag Archives: tục ngữ

Tag Archives: tục ngữ

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” – Văn lớp 9

gan-muc-thi-den-gan-den-thi-sang

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. (Văn lớp 9) Bài làm Cha ông ta thường có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Câu tục ngữ ý muốn răn dạy con cháu về nhũng mối quan …

Read More »

Trình bày những suy nghĩ của anh chị về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” – Văn lớp 10

hân - tích - câu - tục - ngữ - tôn - sư - trọng - đạo

Đề bài: Anh chị hiểu thế nào là truyền thống “Tôn sư trọng đạo” – một nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Trình bày những suy nghĩ của anh chị về truyền thống này trong nhà trường và trong xã hội – Văn lớp 10 Bài làm Tôn sư …

Read More »

Em hãy kể lại câu chuyện mà em đã trải qua có nội dung như câu tục ngữ:“Có công mài sắt có ngày nên kim” – văn lớp 5

Đề bài : Em hãy kể lại câu chuyện mà em đã trải qua có nội dung như câu tục ngữ:“Có công mài sắt có ngày nên kim” – văn lớp 5  Bài làm Người xưa nói :” Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Thiệt đúng là như vậy, …

Read More »

Ý kiến của em về câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta/Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” – Văn lớp 7

Ý kiến - về câu - tục ngữ - Ta về ta tắm ao ta - Dù trong dù đục ao nhà đã quen

Đề bài: Ý kiến của em về câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta/Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” –  Văn lớp 7 Bài làm Câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta/Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” đã đúc kết một chân …

Read More »

Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” – Văn lớp 7

Giải nghĩa - câu tục ngữ - doi-cho-sach-rach-cho-thom

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” – Văn lớp    Bài làm       Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam nhân cách và đạo đức của mỗi người luôn được đề cao, là thước đo về giá trị của …

Read More »