Home / Văn mẫu THCS / Văn lớp 9

Văn lớp 9

Văn mẫu lớp 9, tổng hợp các bài văn mẫu lớp 9 hay nhất dành cho giáo viên và học sinh tham khảo

Phân tích bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận – văn lớp 9

phan-tich-bai-tho-doan-thuyen-danh-ca

Đề bài: Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. (Văn lớp 9) Bài làm Huy Cận là một đại biểu xuất sắc của phong trào thơ mới và là một nhà thơ lớn của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Ông có nhiều tác phẩm như lửa thiêng, …

Read More »