Tổng hợp

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 – Môn Tiếng Anh

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng Anh mang tới những bài tập Tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao. Qua đó, giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học thật tốt trong dịp nghỉ hè để tự tin hơn khi bước vào lớp 2 năm học 2022 – 2023.

Với các dạng bài tập như điền chữ còn thiếu để hoàn thành từ, viết câu theo mẫu, nối câu, chọn đáp án đúng… giúp các em ôn tập lại các bài tập tiếng Anh lớp 1 để nắm vững kiến thức ngữ pháp, từ vựng. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bài tập hè môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2. Mời các em cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây:

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

REVISION FOR GRADE 1 IN SUMMER

Ex 1: điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành từ

bai tap on he mon tieng anh lop 1 a

Ex 2: Viết câu theo mẫu: This is my…..

bai tap on he mon tieng anh lop 1 b

bai tap on he mon tieng anh lop 1 c

Ex 3: Nối câu ở cột A với cột B

A

B

1. What’s your name?

a. It is a fish

2. Good bye, Hannah

b. I’m eight

3. What is it?

c. Yes, she is

4. Is it a pen?

d. Bye, Beakie.

5. How old are you?

e. My name’s Peter

6. Is she a doctor?

f. No, it isn’t

Ex 4: Chọn đáp án đúng

1. What is…..? It is an elephant.

a. It

b. he

c. they

2. She…a cook

a. is

b. am

c. are

3. Is it ………. book?

a. an

b. a

c. the

4. Is it an octopus? Yes, … is

a. There

b. these

c. it

5. It is an……………..

a. Apple

b. watermelon

c. pear

6. … is a doctor in Bach Mai hospital

a. I

b. They

c. He

7. How …. are you? I’m eight… old

a. old

b. Ø

c. year

8. …it an iguana? Yes, it is.

a. Am

b. is

c. are

9. What are they? They are….

a. Pencils

b. pen

c. clock

10. …name’s Ngoc

a. She

b. he

c. her

Ex 5: Viết câu theo mẫu : It is a/an……………………

bai tap on he mon tieng anh lop 1 d

bai tap on he mon tieng anh lop 1 e

Tài liệu vẫn còn tiếp, mời các bạn tải về để xem nội dung chi tiết.

Quý phụ huynh và các thầy cô giáo có thể tham khảo thêm các tài liệu ôn tập hè lớp 1 sau đây để giúp các em học sinh củng cố kiến thức chuẩn bị cho năm học mới đạt kết quả cao.

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 – Môn Toán

Đề kiểm tra hè lớp 1

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2

Tổng hợp bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button