Tổng hợp

Bảng lương giáo viên THPT năm 2021 Cách tính bậc lương giáo viên THPT từ 20/3/2021

Bảng lương của giáo viên THPT có gì mới từ ngày 20/03/2021. Cách tính lương cho giáo viên được tính như thế nào? Mời các bạn hãy cùng TH Văn Thủy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Ngày 02/02/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. Theo đó có một số thay đổi mới, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông bao gồm:

  • Giáo viên trung học phổ thông hạng III – Mã số V.07.05.15.
  • Giáo viên trung học phổ thông hạng II – Mã số V.07.05.14.
  • Giáo viên trung học phổ thông hạng I – Mã số V.07.05.13.

Bậc lương giáo viên THPT năm 2021

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

  • Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
  • Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;
  • Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bảng lương giáo viên THPT 2021

Giáo viên THPT hạng I

Hệ số 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Lương 6.556 7.0626 7.5692 8.0758 8.5824 9.089 9.5956 10.1022

Giáo viên THPT hạng II

Hệ số 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

Giáo viên THPT hạng III

Hệ số 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.4866 3.9783 4.47 4.9617 5.4534 5.9451 6.4368 6.9285 7.4202

Cách tính lương giáo viên THPT từ ngày 20/03

Ngày 2/2/2021 Bộ giáo dục đào tạo ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên THPT công lập.

Mức lương của giáo viên các cấp hiện nay vẫn được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Hệ số: Được quy định chi tiết tại các Thông tư nêu trên và Nghị định 204 năm 2004 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Mức lương cơ sở năm 2021: Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button