Tổng hợp

Bảng tổng hợp kết quả cuối học kì I theo Thông tư 27 Bảng đánh giá định kỳ theo Thông tư 27

Bảng tổng hợp kết quả cuối học kì I theo Thông tư 27 giúp thầy cô giáo tham khảo, tổng kết lại kết quả học tập của học sinh mình một cách dễ dàng theo Thông tư mới nhất. Bảng đánh giá này giúp đánh giá môn học, phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù.

Bảng đánh giá định kỳ các môn học theo Thông tư 27

1. Môn học và hoạt động giáo dục.
Môn học và hoạt động giáo dục Đánh giá thường xuyên Điểm kiểm tra định kì
HTT HT CHT 9 – 10 7 – 8 5 – 6 Dưới 5
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
Tiếng Việt
Toán
Ngoại ngữ
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Hoạt động trải nghiệm
Âm nhạc
Mĩ thuật
Giáo dục thể chất

Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực theo Thông tư 27

2. Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực

Phẩm chất

Mức đạt được Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm
TS % TS % TS % TS % TS %
Tốt
Đạt
Cần cố gắng

Năng lực chung

Mức đạt được Năng lực chung
Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác Giải quyết vấn đề và sáng tạo
TS % TS % TS %
Tốt
Đạt
Cần cố gắng

Năng lực đặc thù

Mức đạt được Năng lực đặc thù
Ngôn ngữ Tính toán Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mỹ Thể chất
TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %
Tốt
Đạt
Cần cố gắng

3. Đánh giá chung:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button