Tổng hợp

Bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

Bạn đang không biết Bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?.

 

AVvXsEjOwpuWUxggYffRWHyMD7dFoPJpGxTBK06Zcr0osX9F9HKUyRqAkKVRSDCY8GeM9yvi1nwc IsFJFEtdnPH1bDbIiDpGpOcjk

Bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

1. Công dân Việt Nam là nguồn nhân lực xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Nhà nước có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; ưu tiên cư dân ở khu vực biên giới.

2. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tiếng dân tộc và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, người có tài năng được ưu tiên, khuyến khích phục vụ lâu dài trong Bộ đội Biên phòng.

Căn cứ theo Điều 25, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Xem thêm Bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

 

AVvXsEjOwpuWUxggYffRWHyMD7dFoPJpGxTBK06Zcr0osX9F9HKUyRqAkKVRSDCY8GeM9yvi1nwc IsFJFEtdnPH1bDbIiDpGpOcjk

Bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?

1. Công dân Việt Nam là nguồn nhân lực xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Nhà nước có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; ưu tiên cư dân ở khu vực biên giới.

2. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tiếng dân tộc và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, người có tài năng được ưu tiên, khuyến khích phục vụ lâu dài trong Bộ đội Biên phòng.

Căn cứ theo Điều 25, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button