Tổng hợp

Biên bản sinh hoạt lớp Mẫu biên bản tổ chức sinh hoạt lớp

TH Văn Thủy xin giới thiệu đến các bạn mẫu Biên bản sinh hoạt lớp được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Biên bản tổ chức sinh hoạt lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép nội dung cuộc họp, nhằm đưa ra những thông tin chính của cuộc họp như thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung của ngày sinh hoạt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản tại đây.

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần:…….. – Học kỳ:….. – Năm học 20….. – 20…..

Hôm nay, vào lúc……h.. , thứ………ngày………tháng………năm 2012

Tại phòng số … lớp …..tổ chức sinh hoạt thường kỳ

Thành phần tham dự: Tổng số HS :..có mặt…..….vắng…..có phép……không phép….…

Chủ trì: GVCN…………………………

NỘI DUNG SINH HOẠT

I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. Tình hình hoạt động chung của lớp:

1.1. Sĩ số lớp:……………. Nghỉ học có phép:………… Nghỉ học không phép:………….

1.2. Nề nếp, tác phong:……………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

1.3. Điểm thi đua:

  • Điểm trừ:……………. Lý do:………………………………………………..
  • Điểm trừ:……………. Lý do:………………………………………………..
  • Điểm trừ:……………. Lý do:………………………………………………..

Tổng cộng điểm trừ:…………………

1.4. Các hoạt động khác:…………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2. Tình hình học tập:

2.1. Đánh giá giờ học của giáo viên:

Giờ Tốt:………….Giờ Khá:..….Giờ TB:….Giờ Yếu:….

2.2. Nhận xét:…………………………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

3. GVCN tuyên dương HS có thành tích tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý HS vi phạm:

3.1. Tuyên dương:

– Các HS có thành tích tốt:………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

3.2. Nhắc nhở, phê bình, xử lý:

TT HỌ TÊN HS VI PHẠM LÝ DO HÌNH THỨC XỬ LÝ GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc……….…..giờ………..phút cùng ngày

GVCN

Lớp trưởng/phó

Thư ký

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button