Tổng hợp

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới 15 đề thi học kì 2 cho các em học sinh lớp 1 luyện giải đề, nắm được cấu trúc đề thi để ôn thi học kì 2 năm 2021 – 2022 hiệu quả.

Toàn bộ15 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 được thiết kế theo 3 mức độ của Thông tư 27, thầy cô có thể tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh cua mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí 15 đề ôn học kì 2 môn Toán 1 theo Thông tư 27:

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 – Đề 1

BÀI KIỂM NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn Toán – Lớp 1 – Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp: ………….

Câu 1 (1điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất

a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 89
B. 98
C. 99
D. 90

b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:

A. 34
B. 33
C. 43
D. 40

c. Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 12, 54, 23, 89
B. 54, 89, 23, 12
C. 89, 54, 12, 23
D. 89, 54, 23, 12

d. Số liền sau số 79 là

A. 78
B. 80
C. 79
D. 81

Câu 2: (1 điểm)

Toan Ket noi 1

+ Phép tính ……………………..có kết quả cao nhất

+ Phép tính …………………….có kết quả ít nhất

+ Phép tính nào có kết quả bằng 50: ………………………

Câu 3: (1điểm) Nối số với ô trống thích hợp:

Toan Ket noi 2

Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị

67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị

….….gồm 8 chục và 1 đơn vị

……….gồm 9 chục và 0 đơn vị

58: …………………….……………..

71: ………………….……………….

Câu 5:

Toan Ket noi 3

+ Toa …….ở trước toa thứ 2 + Toa thứ 4 đứng sau toa thứ ………

+ Toa ……..ở giữ toa thứ 1 và thứ 3 + Toa …….ở sau toa thứ 3

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

12cm+ 2cm = 14 ☐

12cm+ 2cm = 14 cm ☐

42 cm – 2cm = 40cm ☐

42 – 2 cm = 40 ☐

Câu 7: (1 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Toan Ket noi 4

Câu 8: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toan Ket noi 5

Câu 9: (1 điểm): Trên cành cây có 36 con chim, bỗng dưng có 16 con bay đi mất.Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con?

Câu 10: (1 điểm ) Nga có 22 cái chì, Lan có 1 chục cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút?

A. 37
B.40
C.38
D.47

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 – Đề 2

BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN TOÁN – LỚP 1

Thời gian làm bài: 50 phút

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Lớp ………………………………………………………………..Trường Tiểu học……………………………………

Câu 1 (1 điểm): Đếm – đọc số – viết số thích hợp

Toan Ket noi 6

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

a. Hôm nay thứ 6 ngày 18 thì thứ 7 sẽ là ngày nào?

A. ngày 17
B. ngày 18
C. ngày 19
D. ngày 20

b. Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là?

A.66
B.76
C.88
D.89

c. Kết quả của phép tính 78 – 23 = ……

A.55
B. 56
C.65
D.54

d. Điền dấu 34 – 4 …….30

A. >
B. <
C. +
D. =

Câu 3: (1 điểm) Em hãy viết lại các số từ 1 đến 20

+ theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………………………………..

+ theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

41 cm + 25 cm = 56 cm ☐

23 cm + 12 cm = 53 cm ☐

67 cm – 60 cm = 17 cm ☐

34 cm – 11 cm = 23 cm ☐

Câu 5: (1điểm) Nối phép tính ở các bông hoa có kết quả lớn hơn 37

Toan Ket noi 7

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

23 + 34 45 + 3

…………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

98 – 23 56 – 4

…………… ……………

…………… ……………

…………… ……………

Câu 7: (1 điểm) Điền > < =

Toan Ket noi 8

Câu 8: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Toan Ket noi 9

– Con chó đứng sau con nào? ………….………..

– Con chim đứng trước con nào ? ……………………..

– Con nào đứng ở giữa con chó và con trâu? ……..……………

– Con nào đứng ở giữa con gà và con trâu ? …………………….

Câu 9: (1 điểm) Một nông trại trông được 26 củ su hào và 23 củ cà rốt.Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?

A. 45 B. 94 C. 3 D.49

Bài 10 (1 điểm): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Toan Ket noi 10
Có …….. đoạn thẳng

Toan Ket noi 11
Có …….. đoạn thẳng

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 – Đề 3

Câu 1: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Toan 1

– Có …… con bướm. Có …… bông hoa

– Số con bướm (nhiều hơn/ ít hơn ) ……………………số bông hoa

– Số bông hoa (nhiều hơn / ít hơn) …………………..số con bướm

Câu 2: (1 điểm) Viết số gồm:

– 2 chục và 4 đơn vị: ………..

– 5 chục và 1 đơn vị :……….

– Số 78 gồm …….chục và …….đơn vị

– Số 45 gồm ……. chục và ……. đơn vị

– Viết lại các số có 2 chữ số giống nhau: ……………………………………………..

Câu 3: (1 điểm ) Đúng ghi Đ/ Sai ghi S

67 – 61 = 5 ☐

78 > 45 + 12☐

12 + 45 = 57☐

45 – 5 < 12 + 23☐

Câu 4: (1 điểm)

a. Khoanh tròn vào đồ vật thấp hơn?

Toan 2

b. Khoanh vào đồ vật cao hơn?

Toan 3

Câu 5: (1 điểm) Tính nhẩm

73 – 13 =………

89 – 10 = ……….

90 – 10 – 20 = ……

20 + 10 + 10 = ……

16 – 5 = ……

45 + 3 = ……

Câu 6: (1 điểm) Nối đúng

Toan 4

Câu 7: (1 điểm) a. Hôm nay thứ 2 ngày 17 thì thứ 4 (trong tuần) sẽ là ngày bao nhiêu?

A.Ngày 18
B. Ngày 19
C. Ngày 20
D. Ngày 17

b. Đồng hồ có kim ngắn chỉ số 3,kim dài chỉ số 12, thì là mấy giờ?

B. 2 giờ
B. 4 giờ
C.12 giờ
D.3 giờ

Câu 8: (1 điểm ): Em hãy viết 4 phép tính cộng, trừ có kết quả bằng 35

Toan 5

Câu 9: (1 điểm) Xếp các số 9; 67; 33; 14, 45

-Theo thứ tự từ lớn đến bé là: ………………………………………………………

-Theo thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm) Số?

☐ + ☐ + ☐ = 65

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 1!

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button