Tổng hợp

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều – Trường tiểu học Văn Thủy

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình theo sách Cánh diều.

Với 3 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 1, còn giúp các em nắm chắc các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi, rồi luyện giải đề thật nhuần nhuyễn chuẩn bị thật tốt kiến thức cho kỳ thi học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt 1. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 3 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1:

Bạn đang xem bài: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1651205526 581 Tieng Anh 1

1651205527 88 Tieng Anh 2

1651205527 721 Tieng Anh 3

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

1651205527 669 Tieng Anh 4

1651205527 26 Tieng Anh 5

Tieng Anh 6

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

– She is in the living room

A. Tieng Anh 7

2. What toy do you like?

– I like dolls

B. Tieng Anh 8

3. I have two hands

C. Tieng Anh 9

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. Tieng Anh 10

A. Stand up

B. Line up

2. Tieng Anh 11

A. Teddy bear

B. Robot

3. Tieng Anh 12

A. Dining room

B. Kitchen

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

Execise 3: Read and circle the correct answer

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

1651205527 1 Tieng Anh 1

1651205527 55 Tieng Anh 2

1651205527 36 Tieng Anh 3

1. _ a _

2. b _ r _

3. s w _ _

1651205527 123 Tieng Anh 4

1651205527 91 Tieng Anh 5

1651205527 851 Tieng Anh 6

4. c _ _ k i _

5. _ a l _

6. k i _ c _ e _

II. Look at the pictures and answer these questions

1. 1651205527 274 Tieng Anh 7

I have a ______________

2. 1651205527 723 Tieng Anh 8

How old are you?

_____________________

3. 1651205528 888 Tieng Anh 9

What is this?

_____________________

4. 1651205528 556 Tieng Anh 10

How many cars?

_____________________

5. 1651205528 419 Tieng Anh 11

Touch your ___________

III. Reorder these words to have correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II. Look at the pictures and answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. Touch your nose

III. Reorder these words to have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to meet you.

3. I want a banana

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Trích nguồn: TH Văn Thủy
Danh mục: Lớp 1

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button