Tổng hợp

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 4 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình theo sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với 4 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 1, còn giúp các em nắm chắc các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi, rồi luyện giải đề thật nhuần nhuyễn chuẩn bị thật tốt kiến thức cho kỳ thi học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 4 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

Tieng Anh lop 1 1 Tieng Anh lop 1 2
1. _ a r _ e n 2. _ e l l
Tieng Anh lop 1 3 Tieng Anh lop 1 4
3. _ o r s _ 4. _ a k _

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear B. doll C. tiger
2. A. bananas B. apples C. foot
3. A. father B. face C. foot
4. A. bus B. sun C. truck
5. A. monkey B. water C. mouse

III. Write

1. Tieng Anh lop 1 5 I can see a ________________
2. Tieng Anh lop 1 6 He is ____________________
3. Tieng Anh lop 1 7 That’s a _________________

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

1. garden 2. bell 3. horse 4. cake

II. Choose the odd one out

1. C 2. C 3. A 4. B 5. B

III. Write

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

1651200957 591 Tieng Anh lop 1 1 1651200957 304 Tieng Anh lop 1 2 1651200957 207 Tieng Anh lop 1 3
1. t _ r t l _ 2. f _ _ t 3. _ i n d _ w
1651200958 783 Tieng Anh lop 1 4 1651200958 337 Tieng Anh lop 1 5 1651200958 427 Tieng Anh lop 1 6
4. m _ p 5. _ a r d _ n 6. _ a _ e

II. Look at the picture and answer the questions

1. 1651200958 220 Tieng Anh lop 1 7 How many apples?

_____________ apples

2. Tieng Anh lop 1 8 How many cars?

_____________ cars

3. Tieng Anh lop 1 9 How many tigers?

_____________ tigers

III. Write a/ an

1. ____________ apple

2. ____________ car

3. ____________ umbrella

4. ____________ toy

5. ____________ truck

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

1. turtle 2. foot 3. window
4. mop 5. garden 6. gate

II. Look at the picture and answer the questions

1. Four apples

2. Five cars

3. Eight tigers

III. Write a/ an

1. ______an______ apple

2. ______a______ car

3. ______an______ umbrella

4. ______a______ toy

5. ______a______ truck

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button