Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 1 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 1 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Startgiúp các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Với đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 1, giúp thầy cô xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi học học kì 2 môn Tiếng Anh 1 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách i-Learn Smart Start

SEMESTER 2 TEST
GRADE 1

LISTENING

PART 1

4 questions – 1.0 point

Listen and number the pictures. There is one example.

1681959089 754 Tieng Anh 1 1

PART 2

4 questions – 1.0 point

Listen and put a tick (v) in the box. There is one example.

1681959090 663 Tieng Anh 1 2

PART 3

4 questions – 1.0 point

Listen and colour the pictures. There is one example.

Tieng Anh 1 3

READING

PART 1

3 questions – 1.5 points

Look, read and tick (v) Yes or No. There is one example.

Tieng Anh 1 4

PART 2

3 questions – 1.5 points

Look, read and draw lines. There is one example.

Tieng Anh 1 5

PART 3

4 questions – 2.0 points

Look, read and circle the correct answer. There is one example.

Tieng Anh 1 6

WRITING

PART 1

3 questions – 0.75 points

Order the letters. There is one example.

Tieng Anh 1 7

PART 2

3 questions – 0.75 points

Look and write. There is one example.

Tieng Anh 1 8

PART 3

2 questions – 0.5 points

Reorder the words to make a correct sentence. There is one example.

Tieng Anh 1 9

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button