Giáo dục

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bến Tre tất cả các trường công lập

Đã xuất bản: 06.12.2023 – Cập nhật: 16/06/2023 – Tác giả: Anh Đức

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm học 2023–2024. Tìm Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 tất cả các trường THCS trên địa bàn Tỉnh Bến Tre đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Tỉnh phê duyệt. Nhanh nhất và chính xác nhất

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên toàn tỉnh Bến Tre.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 Bến Tre

mới: Tỉnh Bến Tre Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Bộ GD&ĐT Bến Tre công bố chính thức.

➜ Xem kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bến Tre

➜ Tỷ lệ xét tuyển vào lớp 10 ở Bến Tre

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Bến Tre

Trường học NV1 NV2
Trường THPT Trương Vĩnh Ký 22,23
THPT Võ Trường Toản 29.15
THPT Nguyễn Thị Định 25,63
THPT Lạc Long Quân 32/09 34,28
THPT Trần Văn Kiệt 24,48
THPT Ngô Văn Cấn 25/03
THPT Phan Văn Trị 30,93
THPT Nguyễn Thị Định 25,63
THPT Huỳnh Tấn Phát 27,77
THPT Phan Thanh Giản 39,69
THPT Tân Kế 23.35
Trường THPT Phan Ngọc Tòng 27,83
THPT Lương Thế Vinh 26,68
Trường trung học Che Gevara 27,63
Trường THPT Ca Văn Thịnh 30,28
THPT Quản Trọng Hoàng 23 25
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 22,23

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập Bến Tre năm 2021

Trường học NV1
THPT Phan Thanh Giản 39,69
Trường THPT Ca Văn Thịnh 30,28
THPT Lương Thế Vinh 26,68
Trường trung học Che Gevara 27,63
THPT Võ Trường Toản 29.15
THPT Thạnh Phước 25.35
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 22,23
THPT Trần Văn Kiệt 24,48
Trường THPT Trương Vĩnh Ký 22,23
THPT Tân Kế 23.35
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) 25/03
Trường THPT Phan Ngọc Tòng 27,83
THPT Huỳnh Tấn Phát 27,77
THPT Quản Trọng Hoàng 23.00
THPT Nguyễn Thị Định 25,63
THPT Phan Văn Trị 30,93
THPT Lạc Long Quân 32/09

Bến Tre 2020 Lớp 10 Bến Tre

Trường học NV1
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) 40.05
THPT Phan Thanh Giản 36,45
THPT Cao Văn Thịnh 20,73
THPT Lương Thế Vinh 20.18
Trường trung học Che Gevara 23,68
THPT Võ Trường Toản 26,78
trường THPT A Thới 19h35
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23,45
THPT Diệp Minh Châu 26,73
THPT Trần Văn Kiệt 21,93
Trường THPT Trương Vĩnh Ký 20,98
THPT Tân Kế 26.35
THPT Lê Hoài Đôn 21,43
THPT Trần Trường Sinh 21,25
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) 19
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) 40.05
THPT Phan Thanh Giản 36,45
THPT Cao Văn Thịnh 20,73
THPT Lương Thế Vinh 20.18
Trường trung học Che Gevara 23,68
THPT Võ Trường Toản 26,78
trường THPT A Thới 19h35
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23,45
THPT Diệp Minh Châu 26,73
THPT Trần Văn Kiệt 21,93
Trường THPT Trương Vĩnh Ký 20,98
THPT Tân Kế 26.35
THPT Lê Hoài Đôn 21,43
THPT Trần Trường Sinh 21,25
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) 19
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) 40.05
THPT Phan Thanh Giản 36,45
THPT Cao Văn Thịnh 20,73
THPT Lương Thế Vinh 20.18
Trường trung học Che Gevara 23,68
THPT Võ Trường Toản 26,78
trường THPT A Thới 19h35
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23,45
THPT Diệp Minh Châu 26,73
THPT Trần Văn Kiệt 21,93
Trường THPT Trương Vĩnh Ký 20,98
THPT Tân Kế 26.35
THPT Lê Hoài Đôn 21,43
THPT Trần Trường Sinh 21,25
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) 19

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm 2019

THPT Nguyễn Đình Chiểu
THPT Võ Trường Toản
THPT Lạc Long Quân

NV1: 27,93

NV2: 29,93

THPT Diệp Minh Châu
THPT Nguyễn Huệ
THPT Mạc Đĩnh Chi
THPT Trần Văn
THPT Trần Văn Kiệt 18,95
Trường THPT Trương Vĩnh Ký
THPT Lê Anh Xuân 18,82
THPT Ngô Văn Cấn
Trường THPT Nguyễn Trãi
THPT Nguyễn Thị Định
THPT Nguyễn Ngọc Thắng
THPT Phan Văn Trị
THPT Lê Hoàng Chiếu
THPT Huỳnh Tấn Phát
THPT Lê Quí Đôn
Trường THPT Phan Ngọc Tòng
THPT Sương Nguyệt Anh
THPT Phan Liêm
THPT Tân Kế
THPT Phan Thanh Giản
THPT Đoàn Thị Điểm
THPT Trần Trường Sinh
THPT Lê Hoài Đôn
THPT Quản Trọng Hoàng 20.50
trường THPT A Thới
Trường THPT Ca Văn Thịnh 28,73
Trường trung học Che Gevara 23,95
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
THPT Lương Thế Vinh

Bến Tre Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018

THPT Nguyễn Đình Chiểu 37,88
THPT Võ Trường Toản 27.15
THPT Lạc Long Quân 27,55
THPT Diệp Minh Châu 26,43
THPT Nguyễn Huệ 23.10
THPT Mạc Đĩnh Chi 22,98
THPT Trần Văn 23,53
THPT Trần Văn Kiệt 22,28
Trường THPT Trương Vĩnh Ký 18,70
THPT Lê Anh Xuân 18.80
THPT Ngô Văn Cấn 21,48
Trường THPT Nguyễn Trãi 23/05
THPT Nguyễn Thị Định 22,48
THPT Nguyễn Ngọc Thắng 28/03
THPT Phan Văn Trị 29,93
THPT Lê Hoàng Chiếu 24,73
THPT Huỳnh Tấn Phát 25,95
THPT Lê Quí Đôn 25,65
Trường THPT Phan Ngọc Tòng 22,43
THPT Sương Nguyệt Anh 22.10
THPT Phan Liêm 22,90
THPT Tân Kế 25,75
THPT Phan Thanh Giản 35/08
THPT Đoàn Thị Điểm 22,28
THPT Trần Trường Sinh 22,90
THPT Lê Hoài Đôn 25.20
THPT Quản Trọng Hoàng 21.50
trường THPT A Thới 19,85
Trường THPT Ca Văn Thịnh 26,78
Trường trung học Che Gevara 24.00
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23h40
THPT Lương Thế Vinh 24/08

Bến Tre 10 Tỉnh Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2017

TRƯỜNG HỌC ĐIỂM THÀNH CÔNG
THPT Nguyễn Đình Chiểu 33.13
THPT Phan Thanh Giản 33,80
THPT Phan Văn Trị 30,25
THPT Lê Anh Xuân 19/08

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 của Bến Tre qua các năm!

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button