Giáo dục

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Đồng Nai tất cả các trường công lập

Đã xuất bản: 06.12.2023 – Cập nhật: 19/06/2023 – Tác giả: anh Đức

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Đồng Nai 2023/2024 sẽ được cụ thể khi công bố chính thức kết quả điểm chuẩn vào 10 trường THPT Đồng Nai.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm học 2022 – 2023 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2023

Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả điểm chuẩn của 10 trường trên địa bàn tỉnh ngay khi có thông báo chính thức của bộ.

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 NV3
THPT Trấn Biên 39,75 40,75
THPT Ngô Quyền 38,75 40,25
Trường trung học thực hành sư phạm 29,5 33,75 38,0
THPT Nam Hà 32,5 37,75 39,5
Trường THPT Tam Hiệp 33 37,5 39
Trường THPT Nguyễn Trãi 34,75 38
THPT Lê Hồng Phong 36 38,5 40,25
THPT Chu Văn An 28.50 34,75 37,75
Trường THPT Tam Phước 30,5 31,5 34
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 32,25 36,5
THPT Trị An 22,5 30,5
THPT Tân Phú 20 27,75
THPT Long Khẩn 32 35
THPT Xuân Lộc 28,25 33,25
THPT Long Thành 29,5 37
THPT Phước Thiện 26.50 40
THPT Ngô Sĩ Liên 26,75 37,25
THPT Thống Nhất A 30,5 35
THPT Thống Nhất 18,5 41,5
THPT Đoàn Kết (Tân Phú) 17,25 35,5

Điểm chuẩn 10 chuyên ngành Lương Thế Vinh 2023

Chuyên toán học 37,5
tài liệu kỹ thuật 39
thị trưởng tiếng anh 37,45
Chuyên mục tin tức 35,5
chuyên môn hóa 32,25
chuyên 33
chuyên môn hóa 36,75
Chuyên ngành lịch sử 36,75
chuyên ngành địa lý 35
không chuyên nghiệp 42,25

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Nai

mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Nai năm 2022 sẽ được cập nhật ngay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai công bố chính thức.

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 NV3
THPT Trấn Biên 37,50 38,50
THPT Ngô Quyền 36.00 37.00
Trường trung học thực hành sư phạm 26,75 33,25 34,25
THPT Nam Hà 30.50 34.00 35.00
Trường THPT Tam Hiệp 30,75 34,50 37.00
Trường THPT Nguyễn Trãi 31,75 34,75 38.00
THPT Lê Hồng Phong 32,75 34.00 37,75
THPT Chu Văn An 24,25 30.00 33,75
Trường THPT Tam Phước 25,75 30,25 33.00
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 29,75 32,5
THPT Trị An 18,5 30,25
THPT Tân Phú 17,5 26
THPT Long Khẩn ba mươi mốt 34
THPT Xuân Lộc 22,75 33,75
THPT Long Thành 24,5 ba mươi mốt
THPT Phước Thiện 22,25 28,75
THPT Ngô Sĩ Liên 24,5 25,75
THPT Thống Nhất A 26 33,25
THPT Thống Nhất 17,5 32
THPT Đoàn Kết (Tân Phú) 17,5 26,25

Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022

Chuyên toán học 35,5
tài liệu kỹ thuật 33,75
thị trưởng tiếng anh 36,25
Chuyên mục tin tức 32,5
chuyên môn hóa 31,25
chuyên 35,75
chuyên môn hóa 27,75
Chuyên ngành lịch sử ba mươi mốt
chuyên ngành địa lý 33,75
lớp bình thường 40,75

➜ Điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Đồng Nai

➜ Tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai

➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Đồng Nai

Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2021

lớp học chuyên nghiệp điểm chuẩn
Chuyên toán học 39,75
tài liệu kỹ thuật 35,75
thị trưởng tiếng anh 36,50
Chuyên mục tin tức 36,50
chuyên môn hóa 34.00
chuyên 32,50
chuyên môn hóa 33,25
Chuyên ngành lịch sử 33.00
chuyên ngành địa lý 34,25
lớp bình thường 41,75

Nguồn điểm chuẩn: Thông tin giáo dục Đồng Nai.

Điểm chuẩn các trường công lập

Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập Đồng Nai năm 2021
TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 NV3
THPT Trấn Biên 37,50 38,50
THPT Ngô Quyền 38,25 39,25
Trường trung học thực hành sư phạm 22,25 34,50 36.00
THPT Nam Hà 31,25 37,25 38,50
Trường THPT Tam Hiệp 29,25 36,50 37,50
Trường THPT Nguyễn Trãi 30,25 34.00 37,25
THPT Lê Hồng Phong 33.00 36,50 38.00
THPT Chu Văn An 22,75 34.00 36.00
Trường THPT Tam Phước 27.00 28,75 34.00
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 29.00 35.00 36.00
THPT Trị An 20:00 24.50
THPT Tân Phú 15,75 27.00
THPT Long Khẩn 29.00 30,75
THPT Xuân Lộc 26,25 36,25
THPT Long Thành 25,75 29.00
THPT Phước Thiền 23.00 25.50
THPT Ngô Sĩ Liên 25,25 29,25
THPT Thống Nhất A 30,75 32.00
THPT Thống Nhất BE 19.00 31.00
THPT Đoàn Kết 19.00 31,75
THPT Võ Trường Toản

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Kết quả trúng tuyển vào 10 Đồng Nai 2020 theo NV1, NV2, NV3 các trường THPT trên toàn tỉnh:

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 NV3
THPT Trấn Biên 33,25 34,75
THPT Ngô Quyền 33,75 35,50
Trường trung học thực hành sư phạm 24.00 28.00 30,75
THPT Nam Hà 27.50 31,75
Trường THPT Tam Hiệp 25.50 28.50 30.00
Trường THPT Nguyễn Trãi 28.00 30.00 33,25
THPT Lê Hồng Phong 28,75 30.50 31.50
THPT Chu Văn An 21 25,75 29.50
Trường THPT Tam Phước 21,25 23.50 25,25
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 25.50 26,75 27,75
THPT Trị An 17,25 23.00
THPT Tân Phú 12,75 20,25
THPT Long Khẩn 26,75 29.00
THPT Xuân Lộc 22.00 24,25
THPT Long Thành 22,25 27.00
THPT Phước Thiện 18,75 25,75
THPT Ngô Sĩ Liên 20.50 40.00
THPT Thống Nhất A 23.50 28.50
THPT Thống Nhất BE 15h50
THPT Đoàn Kết 15.00 28,25
THPT Võ Trường Toản 7,50 26.00

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh

Chuyên toán học 33,75
tài liệu kỹ thuật 33,25
thị trưởng tiếng anh 35,50
Chuyên mục tin tức 30,25
chuyên môn hóa 29.50
chuyên 33.00
chuyên môn hóa 28,5
Chuyên ngành lịch sử 30,25
chuyên ngành địa lý 33,50
lớp bình thường 37,75

Điểm chuẩn Đồng Nai 10/2019

Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Lương Thế Vinh

Chuyên toán học 33,25
tài liệu kỹ thuật 34,25
thị trưởng tiếng anh 34,75
Chuyên mục tin tức 29.50
chuyên môn hóa 33,50
chuyên 33,50
chuyên môn hóa 30.00
Chuyên ngành lịch sử 31,25
chuyên ngành địa lý 30.50
lớp bình thường 36.00

Điểm chuẩn vào 10 tất cả các trường THPT công lập

TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 NV3
THPT Trấn Biên 30 ba mươi mốt
THPT Ngô Quyền 32 33,25
Trường trung học thực hành sư phạm 24,25 25,25 26,25
THPT Nam Hà 26,25 27,75 29.50
Trường THPT Tam Hiệp 25,75 26,75 27,75
Trường THPT Nguyễn Trãi 26,25 27.50 28.50
THPT Lê Hồng Phong 27.50 29,25 30,25
THPT Chu Văn An 22.50 25.50 28
Trường THPT Tam Phước 21.50 23 25
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 24.50 25,75 26,75
THPT Trị An 17,75 32,75
THPT Tân Phú 8,5 10.25
THPT Long Khẩn 26,25 28,75
THPT Xuân Lộc 21.50 23
THPT Long Thành 21 23,25
THPT Phước Thiện 19,75 29.50
THPT Ngô Sĩ Liên 20.50 21,75
THPT Thống Nhất A 23,75 25
THPT Thống Nhất BE 18,25
THPT Đoàn Kết 16 19,5

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2018

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẶC BIỆT
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Chuyên toán học 38
tài liệu kỹ thuật 36,25
thị trưởng tiếng anh 35,75
Chuyên mục tin tức 34,5
chuyên môn hóa 34,5
chuyên 37,5
chuyên môn hóa 35
Chuyên ngành lịch sử 33
chuyên ngành địa lý 32,5
lớp bình thường 40
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
TRƯỜNG HỌC NV1 NV2 NV3
THPT Trấn Biên 37,25 38,25
THPT Ngô Quyền 38,5 39,5
Trường trung học thực hành sư phạm 26 32,75 35
THPT Nam Hà 32,25 36,5 37,5
Trường THPT Tam Hiệp 26 35,5 37,75
Trường THPT Nguyễn Trãi 30,25 31,5 32,5
THPT Lê Hồng Phong 32,5 36,5 37,5
THPT Chu Văn An 26,75 31,5 36
Trường THPT Tam Phước 21,75 39,25
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 28 32 34,25
THPT Trị An 19 36,5
THPT Tân Phú 17,25 23,75 28
THPT Thống Nhất 20,75 22,75
THPT Long Khẩn 31,75 33
THPT Xuân Lộc 27 30,5
THPT Long Thành 23,5 24,5
THPT Phước Thiền 20,5 40,25
THPT Ngô Sĩ Liên 23,5 27
THPT Thống Nhất A 27,25 28,25
THPT Đoàn Kết 17 35

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Đồng Nai qua các năm!

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button