Tổng hợp

Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng?

Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng?

Gợi ý:

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm 34 người, với 31 nam và 3 nữ, biên chế thành 3 tiểu đội do ông Hoàng Sâm làm Đội trưởng và ông Xích Thắng làm Chính trị viên đội có chi bộ Đảng lãnh đạo.

Lời giải:

Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân do ông Hoàng Sâm làm đội trưởng.

Thông tin thêm: 

Quân số chỉ có 34 người với 34 khẩu súng các loại, nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm đã được chọn lựa kỹ càng trong các đội du kích Cao – Bắc – Lạng và trong số người đi học quân sự ở nước ngoài về, hầu hết đã trải qua chiến đấu và ít nhiều có hiểu biết về kỹ thuật và kinh nghiệm quân sự. Là con em của các tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, chí căm thù giặc rất cao. Không một người nào trong đội mà không mang mối hận thù với đế quốc, hoặc nhà cửa bị đốt, của cải bị tịch thu, hoặc cha, anh, chị, em bị bắt, bị bắn, còn bản thân nếu chưa trải qua lao tù thì cũng là những người đang bị truy nã, đầu bị treo giải hàng vạn đồng, hàng trăm đấu muối. Nợ nước, thù nhà, oán hòn dân tộc, căm thù giai cấp bóc lột đã siết chặt họ lại thành một khối rắn chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi.

Với sự ra đồi của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tại Cao – Bắc – Lang đã xuất hiện ba hình thức tổ của dân: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là đội chủ lực, các đội vũ trang ở châu và các đội tự vệ nữa vũ trang ở xã.

Mới ra đời một thời gian ngắn, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã làm nên chiến thắng Phay Khắt (24/12/1944) và Nà Ngần (25/12/1944), đảm đương xuất sắc nhiệm vụ của mình và trưởng thành nhanh chóng. Những thắng lợi cả về chính trị và quân sự của Đội đã góp phần tích cực vào việc củng cố và mở rộng khu căn cứ Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn; đồng thời, cổ vũ nhân dân ta càng thêm tin tưởng con đường khởi nghĩa vũ trang của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh sẽ đi tối thắng lợi.

Các thầy cô giáo chúc các em hoàn thành bài thi thật tốt. Để xem thêm nhiều câu hỏi ôn tập khác, các em có thể vào chuyên mục Câu hỏi ôn tập để xem thêm những câu hỏi khác.

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button