Giáo dục

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như nào?

Giải các câu hỏi trang 138 SGK Lịch sử 11

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có chuyển biến như thế nào? Sau khi bình định về cơ bản bằng biện pháp quân sự ở Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu tiến hành bóc lột nước ta. Dưới tác động của khai khoáng, sự thay đổi cơ cấu kinh tế kéo theo những thay đổi trong xã hội Việt Nam. Vậy nền kinh tế Việt Nam đã thay đổi như thế nào dưới cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp? Hãy cùng xem câu trả lời trong bài viết.

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có chuyển biến như thế nào?

1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

một mục đích: vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương đến mức tối đa để phục vụ cho ách đô hộ lâu dài.

b) Chính sách:

– Nông nghiệp: Đẩy mạnh thu hồi đất -> lập đồn điền trồng cao su, cà phê, thuốc lá.

– Công nghiệp: Tập trung vào khai khoáng (than, thiếc, kẽm…), ngoài ra là các ngành xây dựng phục vụ sinh hoạt như điện, nước, bưu điện…

– Thương mại: độc chiếm thị trường, nguyên liệu và thu thuế

– Chuyên chở:

+ Xây dựng hệ thống giao thông cả đường thủy và đường bộ để phục vụ cho mục đích khai thác và quân sự của Pháp.

+ Xây dựng nhiều cầu lớn: Long Biên (Hà Nội), Tràng Tiền (Huế), Bình Lợi (Sài Gòn).

+ Mở rộng nhiều cảng biển.

2. Dưới ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp, nền kinh tế Việt Nam có chuyển biến như thế nào?

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến tích cực và tiêu cực.

duoi cuoc khai thac thuoc dia lan 1 cua phap kinh te viet nam co chuyen bien nhu nao 700
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có chuyển biến như thế nào?

2.1. Trở nên tích cực

Những chuyển biến tích cực về kinh tế của Việt Nam trong buổi khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp là:

+ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dần du nhập vào Việt Nam.

+ So với nền kinh tế phong kiến, nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn.

+ Bộ mặt xã hội Việt Nam thay đổi, cơ sở hạ tầng được xây dựng như đường sắt, cảng biển.

2.1. biến đổi tiêu cực

Những chuyển biến tiêu cực về kinh tế của Việt Nam dưới cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp là:

+ Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cạn kiệt.

+ Nông nghiệp: kém phát triển, nông dân bị bóc lột dã man, mất ruộng đất, đời sống nông dân nghèo khổ.

+ Công nghiệp: phát triển mang tính chất lỏng, thiếu công nghiệp nặng.

=> Nền kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, lệ thuộc, cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng chỉ phục vụ lợi ích của Pháp.

3. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp

* Các lớp cũ được chia thành:

– Địa chủ phong kiến:

+ Một bộ phận không nhỏ giai cấp phong kiến ​​tay sai dựa vào thực dân Pháp, ra sức chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột dân cày, làm giàu và trở thành túi tiền của Pháp.

+ Tuy nhiên, một số địa chủ vừa và nhỏ: bị đế quốc áp bức nên có tinh thần chống Pháp.

Giai cấp nông dân:

+ Chiếm số lượng đông nhất, bị thực dân Pháp và địa chủ chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột (từ thuế má, địa tô, nhân công…), đời sống khổ cực.

+ Một số người lên thành phố làm việc trong các nhà máy, đồn điền, hầm mỏ ® công nhân Việt Nam.

+ Đây là lực lượng đông đảo trong phong trào chống Pháp, sẵn sàng tham gia hưởng ứng phong trào chống Pháp nhưng do chưa có sự lãnh đạo đúng đắn nên chưa phát huy hết sức mạnh.

* Các lớp mới xuất hiện:

tầng lớp lao động:

+ Ra đời từ nền công nghiệp thuộc địa, hoạt động trong đoàn thể, làng xã, xí nghiệp, nhà máy…

+ Nó xuất thân từ nông dân.

+ Số lượng ngày càng nhiều.

+ Bị giai cấp tư sản bóc lột, trả lương thấp ® sống khổ cực.

+ Đây là lực lượng sớm có tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên giai đoạn này họ đánh nhau, mục đích chính là đòi quyền lợi kinh tế® một cách tự phát.

+ Là giai cấp non nớt về chính trị, chưa nhận thức hết sứ mệnh lịch sử của mình

+ Đây là lực lượng sẵn sàng hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo.

– tỷrất tiếc hàng việt nam:

+ Người đóng vai trò trung gian, môi giới hàng hóa, người mua nguyên vật liệu, chủ xưởng, thương nhân

+ Bị chính quyền thực quyền kìm hãm, bị tư bản Pháp áp bức, yếu thế về kinh tế. Đối với nn họ ít nhiều có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, chống đế quốc, chống phong kiến.

+ Một số sĩ phu yêu nước lập hội buôn, cơ sở sản xuất.

Tiểu tư sản thành thị:

+ Bao gồm tiểu thương, tiểu chủ, gia chủ, học sinh, sinh viên. Có tư tưởng tiến bộ, có tinh thần chống Pháp và phong kiến, là một bộ phận của lực lượng cách mạng.

Sự va chạm:

+ Mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

+ Tạo điều kiện bên trong cho phong trào giải phóng dân tộc theo xu hướng mới vào đầu thế kỷ XX.

Trên đây là phần trả lời cho câu hỏi Dưới ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp, nền kinh tế Việt Nam thay đổi như thế nào? Mời các em tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình lớp 11 phần học.

Bạn đã tham gia nhóm Bạn đã học chưa? Thảo luận về việc học và giải đáp những gì chưa hiểu, các thành viên trong nhóm sẽ rất nhiệt tình giúp đỡ bạn.

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button