Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều mang tới ma trận kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 cho học sinh theo chương trình mới.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của TH Văn Thủy để có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 sách Cánh diều theo Thông tư 27:

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1

Mức độ cần đạt

Số câu-số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Số và phép tính: Biết đếm,đọc,viết so sánh các số đến 100

-Thực hiện được phép cộng trừ các số trong phạm vi 100

– Vận dụng và viết phép tính thích hợp với tình huống thực tế liên quan

Số câu

06

01

02

09

Số điểm

06

01

02

09

Hình học và đo lường: Nhận dạng hình đã học, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Tổng

Số câu

07

01

02

10

Số điểm

07

01

02

10

Ma trận câu hỏi Toán lớp 1 học kì 2

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
1 TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 04 02 01 2 09
Câu số 1,2,3,4 7,9 5 8,10
2 Hình học và đo lường Số câu 01 01
Câu số 6
Tổng số câu 05 02 01 02 10
Tổng số điểm 07 01 02 10

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều

STT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1
Nhận biết

Mức 2
Thông hiểu

Mức 3
Vận dụng

TỔNG

TN

TL

HT khác

TN

TL

HT khác

TN

TL

TN

TL

HT khác

1

Đọc hiểu

Số câu

03

1

03

1

Câu số

1,2,3

Số điểm

3,0

7.0

3,0

7,0

Tổng

Số câu

04

Số điểm

10

2

Viết

Số câu

02

1

2

4

1

Câu số

1,3

2,4

Số điểm

1,0

7,0

2,0

3,0

7,0

Tổng

Số câu

05

Số điểm

10

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button