Tổng hợp

Mẫu đơn xin rút tiền học phí

TH Văn Thủy xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin rút tiền học phí được chúng tôi tổng hợp chi tiết, đăng tải ngay sau đây. Đơn xin rút học phí là mẫu đơn được lập ra nhằm gửi tới Ban Giám hiệu Trường mà bạn đang theo học để xin được rút tiền học phí đã nộp. Mẫu đơn xin rút tiền học phí nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, số tiền học phí đã nộp, lý do xin rút lại tiền học phí. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———–

ĐƠN XIN RÚT TIỀN HỌC PHÍ

Kính gửi:

– Ban giám hiệu;………………………

– Phòng tài vụ.

– Trường ………………… ………….

Tôi tên:,………………………………………………….. Mã số sinh viên:………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………

Là sinh viên lớp: ……………………………………………(HG ………..) khóa ……. (20….- 20…..)

Hệ đào tạo: …………………………tại Trường…………………………………………………………

Tôi kính đơn này xin được rút lại học phí HK……………………….. Năm học:……………………

Số tiền học phí:…………………………………………………………………………………………………..

(Ghi bằng chữ):………………………………………………………………………………………………….

Lý do rút học phí:………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kính chào trân trọng./.

…………., ngày…tháng…năm…

DUYỆT CỦA PHÒNG TÀI VỤ

Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button