Tổng hợp

Mẫu Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường Giấy xác nhận sinh viên

TH Văn Thủy xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất. Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được dùng để sử dụng khi các bạn sinh viên muốn trường Đại học, Cao đẳng mình đang theo học xác nhận trong trường hợp cần thiết, với lý do kèm theo. Mời các bạn tải mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên về máy và tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường………….. …………………………………………………………..

Tôi tên: ………………………………………………. Mã số sinh viên:……………………………………

Ngày sinh:…………………………………………… …………………………………………………………..

Nơi sinh:……………………………………………… …………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………….. …………………………………………………………..

Là sinh viên lớp: …………………………………. Khóa……………………………………………………

Hệ đào tạo: …………………………..tại Trường Đại học……………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:…………………………………………………. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

……………., ngày…..tháng…..năm……..

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

…………, ngày…..tháng…..năm……..
TM HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button