Tổng hợp

Nghĩa vụ công an đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an là bao lâu?

Bạn đang không biết Nghĩa vụ công an đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an là bao lâu?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Nghĩa vụ công an đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an là bao lâu?.

Nghĩa vụ công an đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an là bao lâu?

AVvXsEiz Qja7lfoD1QJeBh CrHm4C7mq1tonBOJziHl mAjUCdJSDG6npyNO2nghHxByUu5aNcsBRF XHkRo9h5douUJCgYZGN3erVUDvwmQV2NmCK1eBwSO1JwT3akZlgcm50fFUN2

Căn cứ theo Điều 8, Luật Công an nhân dân 2018

 Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Xem thêm Nghĩa vụ công an đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an là bao lâu?

Nghĩa vụ công an đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an là bao lâu?

AVvXsEiz Qja7lfoD1QJeBh CrHm4C7mq1tonBOJziHl mAjUCdJSDG6npyNO2nghHxByUu5aNcsBRF XHkRo9h5douUJCgYZGN3erVUDvwmQV2NmCK1eBwSO1JwT3akZlgcm50fFUN2

Căn cứ theo Điều 8, Luật Công an nhân dân 2018

 Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button