Tổng hợp

Nhiệt kế là gì, có tác dụng gì? Nhiệt kế có mấy loại, Thang đo nhiệt Celsius và Fahrenheit – Vật lý 6 bài 22

Nhiệt kế là dụng cụ có lẽ khá quen thuộc với hầu hết các em, bởi ngay từ khi còn nhỏ, khi các em bị cảm sốt thường thấy bố mẹ lấy một dụng cụ để đo xem cơ thể của em đang sốt ở bao nhiêu độ, dụng cụ này chính là nhiệt kế.

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết xem nhiệt kế là gì, có mấy loại? Nhiệt kế có tác dụng gì? Thang đo nhiệt Xen-xi-ut (Celsius) và Fa-ren-hai (Fahrenheit) là gì? cách chuyển đổi nhiệt độ từ Celsius sangFahrenheit như thế nào? qua bài viết này.

I. Nhiệt kế là gì, có tác dụng gì? Nhiệt kế có mấy loại?

1.Nhiệt kế là gì, có tác dụng gì?

– Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ

2. Nguyên tác hoạt động của nhiệt kế

– Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

3. Nhiệt kế có mấy loại?

–Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế.

II. Thang đo nhiệt độ Celsius vàFahrenheit

1. Thang đo nhiệt độ Xen-xi-út

–Trong thang nhiệt độ Xen-xi-út, nhiệt độ của nước đá đang tan là00C, của hơi nước đang sôi là 1000C.

2. Thang đo nhiệt độ Fa-ren-hai

– Trong thang nhiệt độ Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang tan là320F, của hơi nước đang sôi là 2120F.

– Thang nhiệt độ Fa-ren-hai được sử dụng ở phần lớn các nước nói tiếng Anh.

3. Cách chuyển đổi thang nhiệt độ

Cách chuyển đổi nhiệt độ F (Fahrenheit) sang độ C (Cencius)

– Công thức:1614173040kgymw7rkc2

* Ví dụ: 2120F tương ứng bao nhiêu0C?

1614173045199d0ufeza

Cách chuyển đổi nhiệt độ C (Cencius) sang độF (Fahrenheit)

– Công thức:1614173053ur0shn2alr

* Ví dụ: 200C tương ứng bao nhiêu độ F?

0F = 32 + 1,8.20 = 32 + 36 = 680F

>Lưu ý:Ngoài thang đo nhiệt độ trên, trong khoa học còn dùng thang nhiệt độ Ken-vin. Đơn vị nhiệt độ trong thang nhiệt độ này gọi là kenvin, được ký hiệu bằng chữ K. Mỗi độ trong thang nhiệt độ Ken-vin (1K) bằng một độ trong thang nhiệt độ Xen-xi-út (10C) và 00C ứng với 273K. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Ken-vin được gọi là “nhiệt độ tuyệt đối”, và ký hiệt bằng T.

Như vậy, với bài viết về nhiệt kế – thang đo nhiệt các em cần nắm vững một số nội dung chính sau:

+ Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế.

+ Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nử vì nhiệt của các chất.

+ Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế,…

+ Trong thang nhiệt độ Xen-xi-út, nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C. Trong thang nhiệt độ Fa-ren-hai, nhiệt độ của nước đá đang ta là 320F, của hơi nước đang sôi là 2120F.

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button