Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Đề bài: Phân tích bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu. Bài làm       Bài thơ “Từ Ấy” nằm trong tập thơ cùng tên, được Tố Hữu sáng tác vào năm 1938, đã đánh dấu sự trưởng thành trong lí tưởng của người thanh niên cách mạng. Bài thơ là tiếng …

Read More »