Trắc nghiệm bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Câu 1. Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của ngôn ngữ nói?

A. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ âm thanh.

B. Ngôn ngữ nói đa dạng về ngữ điệu.

C. Ngôn ngữ nói sử dụng nhiều lớp từ, kiểu câu đa dạng.

D. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ tinh luyện và trau chuốt.

Câu 2. Điểm khác biệt rõ nhất giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói về đặc điểm diễn đạt là gì?

A. Sử dụng các từ ngữ phù hợp với từng phong cách.

B. Diễn đạt chặt chẽ, rõ ràng, trong sáng.

C. Sử dụng câu dài với nhiều thành phần câu.

D. Từ ngữ có tính biểu cảm cao.

Câu 3. Điểm khác biệt rõ nhất giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết về phương tiện vật chất là gì?

A. Có sự phối hợp giữa âm thanh với các phương tiện phi ngôn ngữ.

B. Có sự xuất hiện trực tiếp của người nghe.

C. Ngôn ngữ tự nhiên, ít trau chuốt.

D. Sử dụng các yếu tố dư, thừa, lặp,…

Câu 4. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào mang đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ viết?

A. Bài báo ghi lại cuộc tọa đàm.

B. Biên bản ghi lại những lời phát biểu trong cuộc họp.

C. Lời thuyết trình theo một văn bản chuẩn bị trước.

D. Đoạn đối thoại của các nhân vật trong tác phẩm văn học.

Câu 5. Ngôn ngữ viết được sự hỗ trợ của yếu tố nào?

A. Nét mặt

B. Cử chỉ

C. Dấu câu

D. Điệu bộ

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất về đoạn văn sau:

– Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau? […]

– Rõ khéo cho anh, bốn cẳng lại so với sáu cẳng được à?

(Truyện cười dân giân Việt Nam)

A. Là văn bản (ngôn ngữ) nói.

B. Là văn bản (ngôn ngữ) viết.

C. Là văn bản (ngôn ngữ) nói được ghi lại bằng chữ viết.

D. Là văn bản (ngôn ngữ) viết được trình bày bằng hình thức nói.

Câu 7. Cho đoạn văn sau:

– Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau?[…]

– Rõ khéo cho anh, bốn cẳng lại so với sáu cẳng được à?

(Truyện cười dân gian Việt Nam)

Nhận xét nào sau đây không phải nói về đặc điểm diễn đạt của đoạn văn trên?

A. Từ ngữ tự nhiên

B. Từ ngữ chọn lọc

C. Từ ngữ có tính khẩu ngữ

D. Dùng hình thức tỉnh lược

Câu 8. Dòng nào nêu nhận xét đúng nhất về các câu văn vần trong truyện Tấm Cám?

A. Là văn bản (ngôn ngữ) nói.

B. Là văn bản (ngôn ngữ) viết.

C. Là văn bản (ngôn ngữ) nói được ghi lại bằng chữ viết.

D. Là văn bản (ngôn ngữ) viết được trình bày bằng hình thức nói.

Câu 9. Nhận xét nào về các câu văn vần trong truyện Tấm Cám chưa chính xác?

A. Có người nói và người nghe.

B. Người nghe không có mặt.

C. Được thể hiện bằng âm thanh và ngữ điệu.

D. Ngôn ngữ tự nhiên, trau chuốt.

Câu 10. Trong nói và viết, cần tránh hiện tượng nào?

A. Ngôn ngữ nói được ghi lại bằng chữ viết.

B. Ngôn ngữ viết được trình bày lại bằng lời nói.

C. Dùng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết đúng lúc, đúng chỗ.

D. Dùng những yếu tố đặc thù của ngôn ngữ viết khi nói.

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 C Câu 7 B
Câu 3 B Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 B
Câu 5 D Câu 10 D

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button