Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án)

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổng hợp nhiều đề thi với nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. TH Văn Thủy hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn tham khảo và làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập của môn Toán lớp 6. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi.

Đề Toán nâng cao lớp 6 – Đề 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨA KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2016 – 2017
Môn thi: Toán 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (3,0 điểm) Cho 1673916736 519 . Tìm giá trị của n để:

a) A là một phân số.

b) A là một số nguyên

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: 1673916736 385

b) So sánh P và Q, biết: 1673916736 9611673916736 992

Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:

a) (7x – 11)3 = 25.52 + 200

b) 1673916737 787 x + 1673916737 963 = – 13,25

Câu 4. (3,0 điểm) Ở lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng 1673916737 83số còn lại. Cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1673916737 933số còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho 1673916738 479là số có sáu chữ số, chứng tỏ 1673916738 479 số là bội của 3.

Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 5 cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 3 cm, C là một điểm trên tia Ay.

a) Tính BD.

b) Biết góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACD

c) Biết AK = 1 cm (K thuộc BD). Tính BK

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

de thi hsg mon toan lop 6 phong gd dt tu nghia quang ngai nam hoc 2016 2017 2

de thi hsg mon toan lop 6 phong gd dt tu nghia quang ngai nam hoc 2016 2017 3

de thi hsg mon toan lop 6 phong gd dt tu nghia quang ngai nam hoc 2016 2017 4

de thi hsg mon toan lop 6 phong gd dt tu nghia quang ngai nam hoc 2016 2017 5

Đề Toán nâng cao lớp 6 – Đề 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Năm học 2016 – 2017
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6
Ngày kiểm tra: 27/01/2017
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện phép tính

1) 1673916739 965

2) 1673916740 119

Câu II: (4.0 điểm)

1) So sánh P và Q

Biết 1673916736 9611673916736 992

2) Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 và a + 21 = b.

Câu III: (4.0 điểm)

1) Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 37

2) Cho 1673916740 398

Tính B – A

Câu IV. (6.0 điểm)

Cho xÂy, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 6 cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.

1) Tính BD.

2) Lấy C là một điểm trên tia Ay. Biết BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD

3) Biết AK = 2 cm (K thuộc BD). Tính BK

Câu V: (2.0 điểm)

1) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: 1673916740 595

2) Tìm số tự nhiên n để phân số 1673916740 273đạt GTLN. Tìm giá trị lớn nhất đó

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

de thi khao sat hsg mon toan lop 6 so gd dt dong thap nam hoc 2016 2017 3

de thi khao sat hsg mon toan lop 6 so gd dt dong thap nam hoc 2016 2017 4

de thi khao sat hsg mon toan lop 6 so gd dt dong thap nam hoc 2016 2017 5

de thi khao sat hsg mon toan lop 6 so gd dt dong thap nam hoc 2016 2017 6

  • Tổng hợp đề thi thử Học sinh giỏi Lớp 6 môn Toán
  • Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Toán

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button