Văn mẫu tiểu học

Hãy miêu tả cơn mưa

ta con mua

Đề bài: Em hãy viết một bài văn miêu tả cơn mưa. Bài làm Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả.Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt. Những đám mây lớn, nặng …

Read More »