Vật lí 12 Bài 2: Con lắc lò xo – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 2

Vật lí 12 Bài 2: Con lắc lò xo được thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật lí 12 Bài 2

I) Khái niệm

– Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k và khối lượng không đáng kể.

II) Phương trình dao động

– Xét một con lắc lò xo nằm ngang: vật có khối lượng m, lò xo có độ cứng k, mặt ngang không ma sát.

ly thuyet con lac lo xo 9

Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ ở VTCB vị trí lò xo không biến dạng.

Các lực tác dụng lên vật: trọng lực P→, phản lực N→, lực đàn hồi F→.

Theo Định luật II Niu-tơn ta có: P→ + N→ + F→ = ma→

Chiếu lên trục Ox ta có: F = ma

⇔ -kx = ma ⇔ a = x” = (-k/m).x (Phương trình vi phân cấp 2)

Nghiệm của phương trình trên có dạng: x = A cos⁡(ωt + φ)

Với ly thuyet con lac lo xo 1 1

A, φ∶ được xác định từ điều kiện ban đầu của bài toán.

III) Lực trong con lắc lò xo:

Lực đàn hồi Fđh: là lực xuất hiện khi lò xo bị biến dạng.

Fđh = -k∆l (Với ∆l là độ biến dạng của lò xo, so với vị trí lò xo không biến dạng)

Lực phục hồi (lực hồi phục): là hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa.

Fph = ma = -kx (Với x là li độ của vật, so với VTCB)

Lực phục hồi luôn hướng về vị trí cân bằng.

Nhận xét

Trong con lắc lò xo nằm ngang: x = ∆l ( do VTCB là vị trí lò xo không biến dạng)

Trong con lắc lò xo thẳng đứng:

ly thuyet con lac lo xo 2 1

Tại VTCB, tổng hợp lực bằng 0: k∆l0 = mg

→ Độ biến dạng của lò xo ở VTCB ∆l0 = mg/k

(VTCB khác vị trí lò xo không biến dạng).

Độ lớn ly thuyet con lac lo xo 3 1

Độ lớn ly thuyet con lac lo xo 4 1

IV) Năng lượng trong con lắc lò xo:

Động năng của con lắc lò xo:

ly thuyet con lac lo xo 5 1

Thế năng đàn hồi của con lắc lò:

ly thuyet con lac lo xo 6 1

– Trong con lắc lò xo nằm ngang x = ∆l nên:

ly thuyet con lac lo xo 7 1

Cơ năng trong con lắc lò xo:

ly thuyet con lac lo xo 8 1

Nhận xét: Trong suốt quá trình dao động, động năng và thế năng của con lắc lò xo biên thiên tuần hoàn với chu kì T/2, còn cơ năng của vật được bảo toàn.

Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 2

Bài 1 (trang 13 SGK Vật Lý 12)

Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức của lực kéo về.

Lời giải:

+ Xét con lắc lò xo như hình vẽ:

bai 1 trang 13 sgk vat ly 12 2 1

Chọn trục tọa độ 0x song song với trục của lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài l của lò xo. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng.

Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng cho lò xo giãn ra một đoạn nhỏ rồi buông tay, vật sẽ dao động trên một đoạn thẳng quanh vị trí cân bằng.

+ Tại vị trí cân bằng: P→ + N→ = 0 (1)

+ Tại vị trí có li độ x bất kì: P→ + N→ + Fđh→ = m. a→(2)

Chiếu phương trình (2) lên trục Ox ta được:

Fđh = ma

⇔ -kx = ma

⇒ a = –bai 1 trang 13 sgk vat ly 12 3x

Đặt ω2 = bai 1 trang 13 sgk vat ly 12 3

Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa theo phương trình:

x = Acos(ωt + φ)

+ Hợp lực tác dụng lên con lắc chính là lực kéo về, do vậy:

Fhl = Fkéo về = m.a = -kx = – mω2x

Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với li độ và là lực gây ra gia tốc cho vật dao động điều hòa.

Bài 2 (trang 13 SGK Vật Lý 12)

Nêu công thức tính chu kì của con lắc lò xo.

Lời giải:

Công thức chu kì con lắc lò xo:

bai 2 trang 13 sgk vat ly 12 1

Trong đó:

m : khối lượng của vật (kg)

k : độ cứng của lò xo, có đơn vị là Niutơn trên mét (N/m)

T : chu kì, có đơn vị là giây (s)

Bài 3 (trang 13 SGK Vật Lý 12)

Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.

Khi con lắc lò xo dao động điều hòa thì động năng và thế năng của con lắc biến đổi qua lại như thế nào?

Lời giải:

Động năng :

bai 3 trang 13 sgk vat ly 12 update 1

bai 3 trang 13 sgk vat ly 12 3 1

Wđ: động năng của con lắc lò xo (J)

m: khối lượng của vật (kg)

v: vận tốc của vật (m/s)

+ Thế năng (Chọn gốc thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng của vật):

bai 3 trang 13 sgk vat ly 12 1 update 1

Wt: thế năng đàn hồi của con lắc lò xo (J)

k: độ cứng của lò xo (N/m)

x: li độ của vật (m)

+ Cơ năng của con lắc lò xo là tổng động năng và thế năng của con lắc:

bai 3 trang 13 sgk vat ly 12 2 update

Con lắc dao động điều hòa, luôn có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng. Khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại nhưng tổng của chúng (cơ năng) luôn được được bảo toàn.

Bài 4 (trang 13 SGK Vật Lý 12)

Chọn đáp án đúng. Công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo là:

bai 4 trang 13 sgk vat ly 12 2

Lời giải:

Chu kì dao động của con lắc lò xo được tính theo công thức: bai 4 trang 13 sgk vat ly 12 1 1

Chọn đáp án D.

Bài 5 (trang 13 SGK Vật Lý 12)

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = – 2cm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu?

A. – 0,016 J

B. – 0,008 J

C. 0,016 J

D. 0,008 J

Lời giải:

Thế năng của con lắc lò xo tại li độ x (m) được tính theo công thức:

bai 5 trang 13 sgk vat ly 12 update 1

Khi vật m của con lắc đi qua vị trí x = 2 cm = 0,02 m , thế năng của con lắc lò xo là:

bai 5 trang 13 sgk vat ly 12 1

Chọn đáp án D.

Bài 6 (trang 13 SGK Vật Lý 12)

Một con lắc lò xo gồm một khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

A. 0 m/s

B. 1,4 m/s

C. 2,0 m/s

D. 3,4 m/s

Lời giải:

Khi qua vị trí cân bằng tốc độ của con lắc đạt cực đại: vmax = ωA

Ta cóbai 6 trang 13 sgk vat ly 12 update 1

⇒ vmax = 10√2.0,1 = √2 (m/s)

Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 2 có đáp án

Bài 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động đều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(ωt + φ). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nhỏ bằng

A. 400 g.

B. 40 g.

C. 200 g.

D. 100 g.

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 6 3

– Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp Wđ = Wt là:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 6 1 1

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 6 2 1

Chọn đáp án A

Bài 2: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ 5 cm và chu kì 0,5 s trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc có tốc độ v thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,25 cm và chu kì 0,25 s. Giá trị của v gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 50 cm/s.

B. 60 cm/s.

C. 70 cm/s.

D. 40 cm/s.

Lời giải

– Tại thời điểm giữ, lò xo dãn 1 đoạn Δl0, khi đó phần lò xo không tham gia vào quá trình dao động sau khi giữ có độ dãn Δl.

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 7 5

– Phần lò xo không tham gia vào quá trình dao động sau khi giữ là:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 7 1 1

– Ta xem như lò xo bị cắt nên:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 7 2 1

– Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 7 3 1

– Áp dụng công thức độc lập ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 7 4 1

⇒ Gần với giá trị của đáp án A nhất

Chọn đáp án A

Bài 3: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với chu kì T, vật dao động có khối lượng m. Độ cứng lò xo là:

A. 2π2m/T2.

B. 0,25mT22.

C. 4π2m/T2.

D. 4π2m/T.

Lời giải

– Ta có: bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 8 1

Chọn đáp án C

Bài 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm J tại nơi có gia tốc rơi tự do 10 (m/s2). Khi vật dao động điều hòa thì lực nén cực đại lên điểm treo J là 2 N còn lực kéo cực đại lên điểm treo J là 4 N. Gia tốc cực đại của vật dao động là:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 9 4

Lời giải

– Ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 9 1 1

– Lập tỉ số (1) và (2) ta được: A = 3Δl

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 9 2 1

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 9 3 1

Chọn đáp án D

Chọn đáp án D

Bài 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng và thả không vận tốc ban đầu thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo, khi vận tốc của vật là 1 m/s thì gia tốc của vật là 5 m/s2. Lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2. Tần số góc có giá trị là:

  1. 2 rad/s.      B. 3 rad/s.
  2. 4 rad/s.      D. 5√3 rad/s.

Lời giải

– Vì đưa vật lên đến độ cao lúc không bị biến dạng nên biên độ A = Δl.

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 10 2

– Áp dụng công thức độc lập của v và a ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 10 1 1

Chọn đáp án D

Bài 6: Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên OA = 50 cm, độ cứng 20 N/m. Treo lò xo OA thẳng đứng, O cố định. Móc quả nặng m = 1 kg vào điểm C của lò xo. Cho quả nặng dao động theo phương thẳng đứng. Biết chu kì dao động của con lắc là 0,628 s. Điểm C cách điểm O một khoảng bằng:

A. 20 cm.

B. 7,5 cm.

C. 15 cm.

D. 10 cm.

Lời giải

– Ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 11 2

– Lò xo lí tưởng nên:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 11 1 1

– Lúc lò xo chưa treo vật thì:

OC = l = 10 cm

– Vậy điểm C cách điểm O một khoảng bằng 10cm.

Chọn đáp án D

Bài 7: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t + T/4 vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng:

A. 0,5 kg.

B. 1,2 kg.

C. 0,8 kg.

D. 1,0 kg.

Lời giải

– Từ thời điểm t đến thời điểm t + T/4 thì góc quay thêm là: Δφ + π/2

– Ở thời điểm t + T/4:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 12 2

luôn có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 12 1 1

Chọn đáp án D

Bài 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn:

A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

B. hướng về vị trí biên.

C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.

D. hướng về vị trí cân bằng.

Lời giải

– Lực kéo về tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng.

Chọn đáp án D

Bài 9: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 14 3

Lời giải

– Biên độ dao động: A = 10 cm

– Tần số góc: bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 14 1 1

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 14 2 1

Chọn đáp án C

Bài 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Khi vật có khối lượng m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4 cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc đó là bao nhiêu?

A. 8 J.

B. 0,08 J.

C. –0,08 J.

D. –8 J.

Lời giải

– Thế năng của con lắc lò xo là: bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 15 1

Chọn đáp án B

Bài 11: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m1 = 300 g dao động điều hòa với chu kì 1s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5 s. Giá trị m2 bằng:

A. 100 g.

B. 150 g.

C. 25 g.

D. 75 g.

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 1 2

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 1 1 1

Chọn đáp án D

Bài 12: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Chiều dài tự nhiên của lò xo là:

A. 40 cm.

B. 36 cm.

C. 38 cm.

D. 42 cm.

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 2 1

Chọn đáp án A

Bài 13: Một con lắc lò xo thẳng đứng, đầu dưới treo vật m dao động theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với phương trình x = 2cosωt (cm) (gốc tọa độ tại vị trí cân bằng).

– Biết tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn lớn hơn 2 cm. Tỉ số giữa lực cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là 3. Lấy gia tốc trọng trường g = π2 m/s2. Tần số góc dao động của vật là:

A. 5π rad/s.

B. 10π rad/s.

C. 2,5π rad/s.

D. 5 rad/s.

Lời giải

– Lực đạt cực đại khi ở vị trí biên dưới:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 3 3

– Vì Δl > A nên lực đạt cực tiểu khi vật ở vị trí biên âm:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 3 1 1

– Suy ra:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 3 2 1

Chọn đáp án A

Bài 14: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng 0,5 kg, độ cứng của lò xo 100 N/m. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật có li độ + 2 cm, lực tác dụng của lò xo vào điểm treo có độ lớn

A. 3 N và hướng xuống.

B. 3 N và hướng lên.

C. 7 N và hướng lên.

D. 7 N và hướng xuống.

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 4 2

– Khi vật ở li độ + 2 cm thì lò xo dãn 7 cm so với chiều dài lúc đầu.

– Lực tác dụng của lò xo vào điểm treo chính bằng lực đàn hồi của lò xo:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 4 1 1

– Theo địn luật III Niuton thì lực này hướng xuống vì lực đàn hối hướng lên.

Chọn đáp án D

Bài 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật dao động m. Sau khi kích thích cho vật dao động điều hòa thì trong 1 chu kì khoảng thời gian mà lực kéo về ngược chiều lực đàn hồi tác dụng lên vật gấp đôi thời gian lò xo bị nén trong một chu kì và bằng 2/15 s.

– Tính A. Lấy g = 10 m/s2 = π2 m/s2.

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 5 6

Lời giải

– Vì lò xo treo thẳng đứng và có thời gian bị nén nên A > Δl.

– Thời gian lực kéo về ngược chiều với lực đàn hồi ứng với vật dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí lò xo không biến dạng (tại A) và từ B về VTCB.

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 5 1 1

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 5 2 1

– Thời gian lò xo bị nén ứng với vật dao động từ A đến B:

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 5 3 1

– Từ (1) và (2):

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 5 4 1

bai tap trac nghiem con lac lo xo cau 5 5 1

Chọn đáp án A

Bài 16: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc ω = 20 rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi qua vị trí x = 2 cm, vật có vận tốc v = 40√3 cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn:

A. 0,2 N.

B. 0,1 N.

C. 0 N.

D. 0,4 N.

Lời giải

– Biên độ dao động của con lắc:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 21 2

– Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 21 1 1

Chọn đáp án C

Bài 17: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400 g đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 22 5

Lời giải

– Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 22 1 1

(với v và v’ là vận tốc cực đại của hệ lúc đầu và lúc sau)

– Ban đầu, cơ năng của hệ:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 22 2 1

– Lúc sau, cơ năng của hệ:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 22 3 1

– Lập tỉ số (2) và (1) ta thu được kết quả:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 22 4 1

Chọn đáp án A

Bài 18: Một con lắc lò xo, quả nặng có khối lượng 200g dao động điều hòa với chu kì 0,8s. Để chu kì của con lắc là 1 s thì cần:

A. gắn thêm một quả nặng 112,5g.

B. gắn thêm một quả nặng có khối lượng 50g

C. Thay bằng một quả nặng có khối lượng 160g.

D. Thay bằng một quả nặng có khối lượng 128g

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 23 1

– Khối lượng cần treo thêm:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 23 1

Chọn đáp án A

Bài 19: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m và vật nặng có khối lượng m = 100 g. Dao động theo phương ngang với biên độ A = 2 cm. Trong mỗi chu kì dao động, khoảng thời gian ngắn nhất mà vật nặng ở những vị trí có khoảng cách với vị trí cấn bằng không nhỏ hơn 1 cm là:

A. 0,418 s.

B. 0,209 s.

C. 0,314 s.

D. 0,242 s.

Lời giải

– Chu kì dao động của vật:

– Khoảng thời gian trong mỗi chu kì vật nặng ở những vị trí có khoảng cách với vị trí cân bằng không nhỏ hơn 1cm là:

– Chu kì dao động của vật:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 24 3

– Khoảng thời gian trong mỗi chu kì vật nặng ở những vị trí có khoảng cách với vị trí cân bằng không nhỏ hơn 1cm là:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 24 1 1

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 24 2 1

Chọn đáp án A

Bài 20: Một con lắc lò xo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện q, cùng khối lượng m. Khi không có điện trường chúng dao động điều hòa với chu kỳ T1 = T2. Khi đặt cả hai con lắc trong cùng một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường E nằm ngang thì độ dãn của con lắc lò xo tăng 1,44 lần, con lắc đơn dao động với chu kỳ 5/6s. Chu kỳ dao dộng của con lắc lò xo trong điện trường đều là:

A. 1,44 s

B. 1 s

C. 1,2 s

D. 5/6 s

Lời giải

– Chu kì dao động của con lắc:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 25 3

– Khi đặt trong điện trường thì không thay đổi khối lượng và độ cứng của lò xo. Nên chu kì dao động của lò xo trong điện trường: bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 25 1 1

– Ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 25 2 1

Chọn đáp án B

Bài 21: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với viên bi nhỏ, dao động điều hòa theo phương ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng:

A. theo chiều chuyển động của viên bi.

B. về vị trí cân bằng của viên bi.

C. theo chiều dương qui ước.

D. theo chiều âm qui ước.

Lời giải

– Đối với con lắc lò xo nằm ngang, lực đàn hồi đóng vai trò là lực hồi phục.

– Lực hồi phục luôn hướng về VTCB

⇒ Lực đàn hồi luôn hướng về VTCB.

Chọn đáp án B

Bài 22: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m, lò xo có độ cứng k được kích thích dao động với biên độ A. Khi đi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật là v0. Khi tốc độ của vật là v0/3 thì nó ở li độ:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 27 3

Lời giải

– Vận tốc cực đại của vật:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 27 1 1

– Áp dụng công thức độc lập ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 27 2 1

Chọn đáp án A

Bài 23: Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thời điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 8.

B. 3.

C. 5.

D. 12.

Lời giải

– Biên độ dao động:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 28 5

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 28 1 1

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 28 2 1

– Theo đề bài ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 28 3 1 bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 28 4 1

Chọn đáp án C

Bài 24: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một hòn bi có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k = 45 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 2 cm thì gia tốc cực đại của vật khi dao động bằng 18 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Khối lượng m bằng

A. 0,45 kg.

B. 0,25 kg.

C. 75 g.

D. 50 g.

Lời giải

– Từ công thức tính gia tốc cực đại của vật:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 29 2

– Thay số vào ta có:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 29 1 1

Chọn đáp án D

Bài 25: Một con lắc lò xo dao động trên mặt sàn nằm ngang gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật khối lượng m = 100g. Hệ số ma sát giữa vật với mặt sàn là µ = 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn 7 cm và thả ra. Lấy g = 10 m /s2. Quãng đường vật đi được cho đến khi vật dừng lại là:

A. 32,5 cm.

B. 24,5 cm.

C. 24 cm.

D. 32 cm.

Lời giải

– Nên nhớ các công thức trong dao động tắt dần:

– Quãng đường vật đi được đến khi dừng hẳn: bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 30 2

– Thay số vào ta được:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 30 1 1

Chọn đáp án B

Bài 26: Con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo, đúng lúc vật đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo thì vật:

A. vật không dao động nữa.

B. vật dao động xung quanh vị trí cân bằng mới khác vị trí cân bằng cũ.

C. vật dao động với động năng cực đại tăng.

D. dao động với biên độ giảm.

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 16 3

– Sau khi giữ điểm chính giữa của lò xo , độ cứng tăng gấp 2 lần , cơ năng của vật là :

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 16 1 1

– Cơ năng E1 cũng là cơ năng E2 để vật dao động ngay sau đó nên :

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 16 2 1

– Tức là biên độ sau đó giảm √2 lần .

Chọn đáp án D

Bài 27: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nằm ngang, cứ mỗi giây thực hiện được 4 dao động toàn phần. Khối lượng vật nặng của con lắc là m = 250 g (lấy π2 = 10). Động năng cực đại của vật là 0,288 J. Quỹ đạo dao động của vật là một đoạn thẳng dài:

A. 10 cm.

B. 5 cm.

C. 6 cm.

D. 12 cm.

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 17 3

– Động năng cực đại của vật :

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 17 1 1

– Qũy đạo dao động của vật là :

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 17 2 1

Chọn đáp án D

Bài 28: Con lắc lò xo có chu kì riêng T. Nếu tăng khối lượng của quả cầu lên gấp 4 lần còn lò xo vẫn giữ nguyên như cũ thì chu kì riêng của con lắc sẽ là:

A. 4T.

B. 2T.

C. 0,25T.

D. 0,5T.

Lời giải

– Ta có :

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 18 2

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 18 1 1

Chọn đáp án B

Bài 29: Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên trục nằm ngang trùng với trục của lò xo gồm, vật nặng có khối lượng m = 50 g, tích điện q = + 20 µC và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật đang ở VTCB người ta tác dụng một điện trường đều xung quanh con lắc có phương trùng với trục của lò xo có cường độ E = 105 (V/m) trong thời gian rất nhỏ 0,01 s. Tính biên độ dao động.

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 19 2

Lời giải

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 19 1 1

Chọn đáp án A

Bài 30: Lò xo của một con lắc lò xo thẳng đứng bị giãn 4 cm khi vật nặng ở vị trí cân bằng. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc là:

A. 0,4 s.

B. 4 s.

C. 10 s.

D. 100 s.

Lời giải

– Chu kì dao động của con lắc:

bai tap trac nghiem con lac lo xo 2 cau 20 1

Chọn đáp án A

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật lí 12 Bài 2: Con lắc lò xo do thầy cô trường TH Văn Thủy biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Con lắc lò xo. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi: Trường TH Văn Thủy

Chuyên mục: Vật Lý 12

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường TH Văn Thủy (thptsoctrang.edu.vn)

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button