Giáo dục

Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi?

Công dân bỏ phiếu trưng cầu ý dân có thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước không?

Công dân khi bỏ phiếu cho nhà nước sẽ bàn đến những vấn đề quan trọng, đó là họ nên thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở mức độ nào? Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý để công dân bỏ phiếu về một vấn đề quan trọng của đất nước. Khi làm như vậy, công dân sử dụng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở mức độ nào? Truy cập hoatieu.vn để tìm hiểu chi tiết.

Tìm hiểu về trưng cầu dân ý

1. Công dân biểu quyết những vấn đề quan trọng của Nhà nước trưng cầu ý dân khi thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

Công dân biểu quyết những vấn đề quan trọng khi Nhà nước biểu quyết là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Vì trưng cầu ý dân thông thường là sự kiện quan trọng, trong đó toàn dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp. Công dân từ khắp nơi trên đất nước sẽ có thể bỏ phiếu cho một chủ đề để tổng hợp các kết quả được lựa chọn nhiều nhất. Do đó, cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở cấp quốc gia.

cong dan bieu quyet cac van de trong dai khi nha nuoc trung cau y dan la thuc hien quyen

2. Tìm hiểu về trưng cầu dân ý

Cụ thể, theo quy định của pháp luật, trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để lấy ý kiến ​​của cử tri cả nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Những vấn đề trưng cầu ý dân được quy định tại Điều 6 Luật trưng cầu ý dân 2015 như sau:

– Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

– Những vấn đề đặc biệt quan trọng liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

– Những vấn đề kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển của đất nước;

– Các vấn đề đặc biệt quan trọng khác trong nước.

Đây là những vấn đề hệ trọng, cần lấy ý kiến ​​toàn dân để thống nhất phương án. Trong Hiến pháp, chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng, an ninh đối ngoại, kinh tế – xã hội là những vấn đề hệ trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân, đất nước và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ta thấy hiến pháp 2013 trước khi ban hành đã làm công tác tuyên truyền là phát văn bản đến từng nhà xem xét. Như vậy, Hiến pháp 2013 đã tiếp thu ý kiến ​​thì chủ thể phải cải tiến theo ý kiến ​​toàn dân. Vì Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao của một quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của mỗi cá nhân và một công dân, nên toàn thể dân tộc phải được biết đến và dựa vào đó để xây dựng.

Như vậy, trưng cầu ý dân về những vấn đề quan trọng của cả nước được tổ chức nghiêm túc.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Công dân biểu quyết những vấn đề quan trọng khi nhà nước trưng cầu ý dân để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở mức độ lớn? Mời bạn đọc tham khảo tại mục Học tập liên quan để có thêm nhiều thông tin hữu ích.

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button