Tổng hợp

Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập

Đề bài: Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập

y nghia nhan de tuyen ngon doc lap

Ý nghĩa nhan đề Tuyên ngôn độc lập

“Tuyên ngôn” là tuyên bố có tính chất cương lĩnh của một chính đảng, tổ chức. “Độc lập” là trạng thái của một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc vào nước khác, dân tộc khác. Như vậy “Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện lịch sử nhằm khẳng định sự độc lập của một quốc gia. Bản “tuyên ngôn độc lập” do Hồ Chí Minh soạn thảo nhằm khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, có ý nghĩa tuyên bố, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, sự độc lập, tự do của dân tộc ta.

—————–HẾT—————-

Tìm hiểu ý nghĩa của các tác phẩm nổi bật trong chương trình Ngữ văn 12, các em có thể tham khảo thêm: Tổng hợp Ý nghĩa nhan đề các tác phẩm Ngữ văn lớp 12. Bên cạnh đó, để củng cố kiến thức về văn bản Tuyên ngôn độc lập, các em không nên bỏ qua: Phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập, Phân tích phần cuối của bản Tuyên ngôn độc lập, Phân tích cơ sở thực tế bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, Phân tích nghệ thuật lập luận trong văn bản Tuyên ngôn độc lập để nắm vững kiến thức về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, một trong những bài học quan trọng trong chương trình Ngữ văn lớp 12.

nguvan

Cô giáo Lê Thị Thanh Loan tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, Cô đang giảng dạy bộ môn Văn Học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Back to top button